ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เงินสงเคราะห์ครอบครัว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2011
ปรับปรุง 11/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 172903
Page Views 298449
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากรสำนักงาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรินทร์ ถารัตน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel PHITSANULOK
หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
Moo 2, Tambon Makhamsoong Muang Phitsanulok. Phitsanulok 65000
Tel 055-993051 Fax: 055-993052 Email : sk_phitsanulok@otep.moe.go.th