ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เงินสงเคราะห์ครอบครัว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2011
ปรับปรุง 05/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 209800
Page Views 348429
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากรสำนักงาน

นายเชวง เม็งเกตุ
ผู้อำนวยการ สกสค.

-

นางสาวนาฏยา เสือเพ็ง
นักวิชาการสวัสดิภาพเชี่ยวชาญ

-

นางนิยดา จันดาเวียง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สกสค.พิษณุโลก
ครอบครัวครู เราดูแล

ว่าที่ ร.ต.ทีรรัช ใจสอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพัชรินทร์ ถารัตน์
นักวิชาการสวัสดิภาพปฏิบัติการ

-

นางสาวจิรายุ เกิดชา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.

นายจักรพล ปานรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel PHITSANULOK
หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
Moo 2, Tambon Makhamsoong Muang Phitsanulok. Phitsanulok 65000
Tel:055-993051 Fax: 055-993052     facebook.com/skskphitsanulok