ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เงินสงเคราะห์ครอบครัว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2011
ปรับปรุง 31/08/2015
สถิติผู้เข้าชม 203265
Page Views 340126
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
คณะกรรมการ สกสค.พิษณุโลก

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
ผู้อำนวยการสพป.พิษณุโลก เขต1

นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
ผู้อำนวยการสพป.พิษณุโลก เขต2

นายสุรินทร์ แก้วมณี
ผู้อำนวยการสพป.พิษณุโลก เขต3

นายเชวง เม็งเกตุ
ผอ.สกสค.พิษณุโลก

นายวันชัย ปั้นกล่ำ
ผอ.รร.บ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ

นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
ผอ.รร.วัดบ้านใหม่ อ.เมืองพิษณุโลก

นายประสพ ทองอินทร์
ผอ.รร.วัดกรับพวง อ.บางระกำ

นายมานะ โตสมบัติ
ผอ.รร.บ้านท่าข้าม อ.วังทอง

นายวัฒนา เกตุเนียม
ผอ.รร.อนุบาลเทศบาล 3 อ.เมืองพิษณุโลก

ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

นายศุภพิศิษฐ์ ไกรสรวัชร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก

นายปริญญา ตาวินโน
ผู้จัดการ รร.ผดุงราษฎร์ อ.เมืองพิษณุโลก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel PHITSANULOK
หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
Moo 2, Tambon Makhamsoong Muang Phitsanulok. Phitsanulok 65000
Tel:055-993051 Fax: 055-993052     facebook.com/skskphitsanulok